Square root
VBT
Calculator
magnet

Hung T

22 tháng 10 2020 11:13

câu hỏi

Mg->MgO->MgCl2->Mg(OH)2->MgO Viết phương trình hóa học của những chất trên


5

1


Ngọc T

25 tháng 11 2020 03:42

1)2Mg+O2→2MgO 2)MgO+2HCl→MgCl2+H2O 3)MgCl2+2NaOH→2NaCl+Mg(OH)2 4)Mg(OH)2+H2SO4→MgSO4+2H2O

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đốt cháy hoàn toàn 3dm3 hỗn hợp khí CH4 và C2H2 cần dùng 7 dm3 khí O2. các khí đó ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp ban đầu ?(biết sản phẩm của các phản ứng bằng nhau).

10

Được xác nhận

Tổng sốhạt (proton, nơtron, electron) trong một nguyên tửlà 52. Sốhạt mang điện nhiều hơn sốhạt không mang điện là 16. Tìm sốlượng mỗi hạt và sốkhối

2

Lihat jawaban (1)