Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoang H

18 tháng 9 2021 08:20

câu hỏi

Mark the stress (') on the words. Then say the words aloud 1. always 2.usually 3. often 4.sometimes 5. never


12

1


Lê T

18 tháng 9 2021 13:59

'alway. 'usually 'often 'sometime 'never

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy viết câu mà idol của bạn hay nói và để mik đoán đó là ai(me:Hành vi phạm pháp của a đã bị tui phát hiện)

17

Lihat jawaban (1)