Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

05 tháng 10 2022 02:15

câu hỏi

Many ... in this department do not work hard. A. rank and file B. tooth and nail C. eager beavers D. old hands

Many ... in this department do not work hard.

A. rank and file 

B. tooth and nail

C. eager beavers

D. old hands


14

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 02:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Anh 11</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>Chọn rank and file ( nhân viên, người làm công bình thường trong công ty hoặc tổ chức nào đó)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc môn Anh 11

Bài giải chi tiết :

Chọn rank and file ( nhân viên, người làm công bình thường trong công ty hoặc tổ chức nào đó)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

If the bike didn’t break down, I would ride it. Were ………………………………………………………….

13

Được xác nhận