Square root
VBT
Calculator
magnet

Quân M

10 tháng 3 2021 13:04

câu hỏi

Many European film........... have gone to Hollywood to make film. (direct) Fill and explain


19

2


Phạm H

11 tháng 3 2021 12:58

directors

T. Thi

12 tháng 3 2021 04:17

Chào em, dựa vào nghĩa của vế sau chỗ trống "đã đến Hollywood làm phim." thì ta xác định được chủ ngữ của câu phải là người. Mà từ "direct" có 2 danh từ là "director" (đạo diễn/ giám đốc) và "direction" (phương hướng). Vậy ta phải điền "director" để câu có nghĩa đúng nhất. Lưu ý từ "Many" Many European film...directors.... have gone to Hollywood to make film. (direct) Chúc em học tốt.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

rewrite without changing the meaning we love watching films on TV

5

Lihat jawaban (3)