Square root
VBT
Calculator
magnet

Faiz R

03 tháng 8 2022 14:20

câu hỏi

Mai: How long are you going to study this subject?” Lan: “...." a. For a month b. In December c. This semester d. Since September


13

2

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

16 tháng 8 2022 10:47

Được xác nhận

Xin chào em Faiz R Đây là một bài tập thuộc dạng bài trạng ngữ chỉ thời gian Bài giải chi tiết: a. For a month Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé Cảm ơn em.

Hang H

06 tháng 8 2022 17:51

A bạn sẽ học môn này trog bao lâu khoảng 1 tháng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

There's a .. range of issues that we need to discuss as soon as possible. far ample wide high

4

Được xác nhận