Square root
VBT
Calculator
magnet

Quốc K

27 tháng 4 2022 11:21

câu hỏi

magazine/ your/ you/ would/ I / lend/ fashion / mind / if /?


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 15:04

Được xác nhận

<p>Xin chào em Quốc K,</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng sắp xếp trật tự từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p><strong>- Would you mind if I lend your fashion magazine?</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Quốc K,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng sắp xếp trật tự từ.

Bài giải chi tiết:

- Would you mind if I lend your fashion magazine?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có thật là nó có thể giúp mình học tốt hơn ko

0

Lihat jawaban (1)