Square root
VBT
Calculator
magnet

Hắc H

31 tháng 12 2019 14:34

câu hỏi

Mấy bn ơi!!! cho mk hỏi câu này vs.... so sánh cách mạng tư sản Anh và cách mạng tư sản Pháp


0

1


Lê H

23 tháng 2 2020 07:01

* Cách mạng tư sản Anh: - Nhiệm vụ và mục tiêu: Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế ---> mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. - Thành phần tham gia: Quý tộc mới, tư sản, quần chúng nhân dân. - Hình thức: Nội chiến. - Kết quả: Thiết lập nền Quân chủ lập hiến. - Ý nghĩa: Mở ra thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa. * Cách mạng tư sản Pháp: - Nhiệm vụ và mục tiêu: Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế ---> mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. - Thành phần tham gia: Tư sản (đại tư sản, vừa và nhỏ). - Hình thức: Nội chiến và chiến tranh vệ quốc. - Kết quả: Thiết lập nền dân chủ Gia - cô - banh. - Ý nghĩa: Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi toàn thế giới.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai 1883 đã làm cho nhân dân cả nước vô cùng........sẵn sàng xông lên.....giặc đến cùng .

3

Lihat jawaban (1)