Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

29 tháng 4 2020 00:59

câu hỏi

máy biến thế cấu tạo


1

1


Nguyen V

03 tháng 5 2020 14:18

có 2 cuộn dây: -cuộn sơ cấp -cuộn thứ cấp có 1 lõi thép

Nguyen V

03 tháng 5 2020 14:19

quá chuẩn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

so sáng đặc điểm hiện tượng khúc xạ và phản xạ ánh sáng

0

Lihat jawaban (1)