Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi N

05 tháng 11 2019 08:14

câu hỏi

M=x(2x-3)


0

2


Trần T

10 tháng 11 2019 13:29

M= 2x²-3x

Nguyễn T

12 tháng 12 2019 11:11

2x^2-3x

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm GTLN B=2x-2x^2-5

6

Lihat jawaban (1)