Square root
VBT
Calculator
magnet

Hongg P

21 tháng 12 2022 10:58

câu hỏi

Một xe ô tô chuyển động từ A đến B hết 3.5 giờ , sau đó lại di chuyển từ B đến A hết 3 giờ .Biết quãng đường AB dài là 120km .Tính tốc độ trung bình của xe trên quãng đường

Một xe ô tô chuyển động từ A đến B hết 3.5 giờ , sau đó lại di chuyển từ B đến A hết 3 giờ .Biết quãng đường AB dài là 120km .Tính tốc độ trung bình của xe trên quãng đường


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

21 tháng 12 2022 13:45

Được xác nhận

Chào em Hongg P, Ta có tốc độ trung bình được tính theo công thức: vtb = s/t Bài giải chi tiết: Tốc độ trung bình của xe: vtb = (120.2)/(3,5+3)= 480/13 = 36,9 (km/h) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của các thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một đèn chiếu gồm một gương cầu lõm và một bóng đèn coi như nguồn điểm, có thể dịch chuyển dễ dàng trên trục chính của gương. Đặt màn quan sát E cách gương a=3,6cm rồi làm theo thứ tự sau: Dịch chuyển nguồn sáng đến khi vòng tròn sáng trên màn E có đường kính đúng bằng đường kính đường rìa của gương cầu Do = 20cm, đây là vị trí (1). a. Từ vị trí (1) dịch chuyển nguồn sáng đúng một đoạn I = 6cm, thì vòng tròn sáng trên màn E có đường kinh D = 6cm. Hãy tính tiêu cự của gương cầu. b. Từ vị trí (1) phải dịch chuyển nguồn sáng theo chiều nào, dịch chuyển bao nhiêu để ảnh của nguồn sáng hiện rõ nét trên màn.

6