Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

21 tháng 4 2020 04:59

câu hỏi

một xe ô tô chở 150 con vịt,lúc sau lại có thêm một xe ô tô khác chở 132 con gà.Hỏi trung bình nhiệt độ tỏa ra là bao nhiêu độ c


1

1


Tạ M

24 tháng 4 2020 03:40

bài toán sàm:v

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại có tất cả có bao nhiêu trang?

0

Lihat jawaban (3)