Square root
VBT
Calculator
magnet

Hàn H

22 tháng 12 2019 13:27

câu hỏi

Một xe đạp chạy trên vòng đua có bán kính 100m với tốc độ 36km/h.Độ lớn của gia tốc hướng tâm là bao nhiêu?


0

1


Manh D

23 tháng 12 2019 16:56

aht= v^2/r =>aht= 10^2/100= 1m/s^2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một xe ô tô có khối lượng m = 1100 kg đang chạy với tốc độ 18 km/h thì tăng tốc đến 72 km/h trong 12 giây. a. Tính độ tăng dộng năng của ô tô. b. Tính công suất trung bình của động cơ ô tô.

0

Lihat jawaban (1)

một ô tô đang chạy với vận tốc 15m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều . Sau 10 giây xe đạt đến vận tốc 20m/s . Tính gia tốc và vận tốc của xe ô tô sau 20 giây kể từ lúc tăng ga

4

Được xác nhận