Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh V

07 tháng 11 2022 13:17

câu hỏi

Một xe máy đi trên quãng đường thứ nhất trg 3p. Xe tiếp tục đi trên đoạn đừng thưs 2 dài 9,4km trg 15p. Vận tốc tb của 2 đoạn đường là 38km/h A. tính vận tốc tb của đoạn đường thứ 2 B. tính vận tốc của đoạn đường thứ nhất

Một xe máy đi trên quãng đường thứ nhất trg 3p. Xe tiếp tục đi trên đoạn đừng thưs 2 dài 9,4km trg 15p. Vận tốc tb của 2 đoạn đường là 38km/h

A. tính vận tốc tb của đoạn đường thứ 2

B.  tính vận tốc của đoạn đường thứ nhất


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

09 tháng 11 2022 13:28

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Cơ học Bài giải chi tiết: gọi x là quãng đường t1 => (9,4+x)/(3/60+15/60)=38 => x = 2km a) v quãng đường t2= 9,4/0,25= 37,6km/h b) v quãng đường t1= 2/(3/60)= 40km/h Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tô Hoài tên thật là gì?

16

Lihat jawaban (2)