Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

25 tháng 10 2022 06:49

câu hỏi

Một xưởng sản xuất bàn và ghế. Một chiếc bàn cần 1,5h lắp ráp và 1h hoàn thiện;Một chiếc ghế cần 1h lắp ráp và 2h hoàn thiện. Bộ phận lắp ráp có 3 nhân công, Bộ phận hoàn thiện có 4 nhân công. Biết thị trường luôn tiêu thụ hết sản phẩm của xưởng và lượng người tiêu thụ không vượt quá 3,5 lần số bàn a) viết hệ bất phương trình mô tả số lượng bàn và ghế mà trong một ngày phân xưởng có thì sản xuất. biết một nhân công làm việc không quá tám tiếng mỗi ngày.Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình b) Biết một chiếc bàn lãi 800.000 đồng một chiếc nghỉ lãi 500.000 đồng hỏi trong một ngày xưởng cần sản xuất bao nhiêu chiếc bàn bao nhiêu chiếc ghế để thu được tiền lãi cao nhất

Một xưởng sản xuất bàn và ghế. Một chiếc bàn cần 1,5h lắp ráp và 1h hoàn thiện;Một chiếc ghế cần 1h lắp ráp và 2h hoàn thiện. Bộ phận lắp ráp có 3 nhân công, Bộ phận hoàn thiện có 4 nhân công. Biết thị trường luôn tiêu thụ hết sản phẩm của xưởng và lượng người tiêu thụ không vượt quá 3,5 lần số bàn

a) viết hệ bất phương trình mô tả số lượng bàn và ghế mà trong một ngày phân xưởng có thì sản xuất. biết một nhân công làm việc không quá tám tiếng mỗi ngày.Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình

b) Biết một chiếc bàn lãi 800.000 đồng một chiếc nghỉ lãi 500.000 đồng hỏi trong một ngày xưởng cần sản xuất bao nhiêu chiếc bàn bao nhiêu chiếc ghế để thu được tiền lãi cao nhất


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 08:07

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 10 Bài giải chi tiết: a) Gọi số bàn xưởng sản xuất được là x (bàn) và số ghế xưởng sản xuất được là y (ghế) (x, y ∈ ℕ). Xưởng có 3 công nhân lắp ráp và một công nhân làm việc không quá 8 tiếng mỗi ngày nên tổng thời gian lắp ráp một ngày là 3.8 = 24 (giờ). Xưởng có 4 công nhân hoàn thiện và một công nhân làm việc không quá 8 tiếng mỗi ngày nên tổng thời gian lắp ráp một ngày là: 4.8 =32 (giờ). Tổng thời gian lắp ráp x chiếc bàn và y chiếc ghế không vượt quá 24 giờ nên: 1,5x + y ≤ 24 (1). Tổng thời gian hoàn thiện x chiếc bàn và y chiếc ghế không vượt quá 32 giờ nên: x + 2y ≤ 32 (2). Vì lượng ghế tiêu thụ không vượt quá 3,5 lần số bàn nên 3,5x ≥ y (3). Từ (1), (2), (3) và điều kiện của x, y nên ta có hệ bất phương trình sau: 1,5x+y≤24 và x+2y≤30 và 3,5x−y≥0 và x≥0 và y≥0 +)Miền nghiệm của hệ là tứ giác OABC (Hình 18) b)Để thu được tiền lãi cao nhất thì một ngày, xưởng sản xuất 8 chiếc bàn và 12 chiếc ghế. Khi đó tiền lãi mỗi ngày là 8.800 000+12.500 000 =12 400 000 đồng Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Jhnuhhhhhhhh

8

Lihat jawaban (2)