Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ H

22 tháng 10 2020 03:35

câu hỏi

Một vật rơi tự do,vận tốc khi chạm đất là 50m/s .Cho g=10m/s2 A.Tính thời gian rơi và độ cao rơi . B.Tính thời gian rơi 1/4 đoạn đường cuối cùng


7

1


Đặng N

26 tháng 10 2020 10:31

áp dụng công thức nhanh dần đều và rơi tự do làm A) v=50 v0=0 tính thời gian rồi tính độ cao B) tính thoi gian 3/4 đoạn đầu rồi lấy quãng đường - quãng đường 3/4 = 1/4 qd

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một lượng khí xác định ở nhiệt độ 37°C có thể tích 20 lít và áp suấy 1,5 atm .Nén lượng khí nói trên sao cho thể tích còn 10 lít và giữ nhiệt độ là 37°C thì áp suất của khí nén bằng bao nhiêu ?

13

Lihat jawaban (1)