Square root
VBT
Calculator
magnet

Tấn P

29 tháng 10 2022 15:14

câu hỏi

Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình x = 6cos(2πt) cm, với x tính bằng cm và t tính bằng giây. Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, véc tơ vận tốc và véc tơ gia tốc của vật sẽ có chiều cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian gần nhất là

Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình x = 6cos(2πt) cm, với x tính bằng cm và t tính bằng giây. Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, véc tơ vận tốc và véc tơ gia tốc của vật sẽ có chiều cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian gần nhất là


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 14:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tấn P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Vật Lý 12</p><p>Bài giải chi tiết đính kèm ảnh</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tấn P,

Đây là bài tập thuộc Vật Lý 12

Bài giải chi tiết đính kèm ảnh

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chỉ em câu này vs ạ. Em cảm ơn ạ

2

Được xác nhận