Square root
VBT
Calculator
magnet

Tấn P

29 tháng 10 2022 15:14

câu hỏi

Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 2 cm và tần số bằng 0,5 Hz. Lấy gần đúng π 2 = 10. Trong một chu kì khoảng thời gian vật có vận tốc nhỏ hơn √2.π cm/s và gia tốc lớn hơn 10 cm/s 2 bằng

Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 2 cm và tần số bằng 0,5 Hz. Lấy gần đúng π2 = 10. Trong một chu kì khoảng thời gian vật có vận tốc nhỏ hơn √2.π cm/s và gia tốc lớn hơn 10 cm/s2 bằng


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 14:39

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tấn P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Vật Lý 12</p><p>Bài giải chi tiết đính kèm ảnh:</p><p>f = 0,5 Hz ⇒ ω = π rad/s, A = 2 cm, v<sub>max</sub> = 2π cm/s, a<sub>max</sub> = 20 cm/s<sup>2</sup>.</p><p>v = π√2 cm/s tại M ⇒ v &lt; π√2 cm/s ứng với cung lớn M<sub>1</sub>M<sub>2</sub> (không tô đậm).</p><p>a = 10 cm/s<sup>2</sup> tại N, a &gt; 10 cm/s<sup>2</sup> ứng với cung nhỏ N<sub>1</sub>N<sub>2</sub> (không tô đậm).</p><p>Cung N<sub>2</sub>M<sub>1</sub> không tô đậm thỏa mãn cả 2 điều kiện của v và a :</p><p>Δφ = 7π/12 ⇒ Δt = 7/12 s.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tấn P,

Đây là bài tập thuộc Vật Lý 12

Bài giải chi tiết đính kèm ảnh:

f = 0,5 Hz ⇒ ω = π rad/s, A = 2 cm, vmax = 2π cm/s, amax = 20 cm/s2.

v = π√2 cm/s tại M ⇒ v < π√2 cm/s ứng với cung lớn M1M2 (không tô đậm).

a = 10 cm/s2 tại N, a > 10 cm/s2 ứng với cung nhỏ N1N2 (không tô đậm).

Cung N2M1 không tô đậm thỏa mãn cả 2 điều kiện của v và a :

Δφ = 7π/12 ⇒ Δt = 7/12 s.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính nguyên tử khối của Ag biết :109Ag chiếm 44%

2

Được xác nhận