Square root
VBT
Calculator
magnet

Tấn P

29 tháng 10 2022 15:14

câu hỏi

Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ bằng 2 cm và tần số bằng 2 Hz. Lấy gần đúng π 2 = 10. Thời gian ngắn nhất tính từ thời điểm vật có vận tốc bằng 4π cm/s đến thời điểm vật có gia tốc bằng 1,6 m/s 2 là

Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ bằng 2 cm và tần số bằng 2 Hz. Lấy gần đúng π2 = 10. Thời gian ngắn nhất tính từ thời điểm vật có vận tốc bằng 4π cm/s đến thời điểm vật có gia tốc bằng 1,6 m/s2


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 14:38

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tấn P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Vật Lý 12</p><p>Bài giải chi tiết đính kèm ảnh:</p><p>Xác định “ khoảng thời gian” ⇒ dùng đường tròn đa trục.</p><p>f = 2 Hz ω = 4π rad/s, A = 2 cm, v<sub>max</sub> = 8π cm/s, a<sub>max</sub> = 32 m/s<sup>2</sup>.</p><p>v = 4π cm/s tại M, a = 1,6 m/s<sup>2</sup> tại N.</p><p>Từ M đến N có thể đi theo các cung M<sub>1</sub>N<sub>1</sub>, M<sub>1</sub>N<sub>2</sub>, M<sub>2</sub>N<sub>1</sub>, M<sub>2</sub>N<sub>2</sub>.</p><p>Cung M<sub>1</sub>N<sub>1</sub> thì Δφ<sub>min</sub> = π/6</p><p>Δt<sub>min</sub> = 1/24 s.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tấn P,

Đây là bài tập thuộc Vật Lý 12

Bài giải chi tiết đính kèm ảnh:

Xác định “ khoảng thời gian” ⇒ dùng đường tròn đa trục.

f = 2 Hz ω = 4π rad/s, A = 2 cm, vmax = 8π cm/s, amax = 32 m/s2.

v = 4π cm/s tại M, a = 1,6 m/s2 tại N.

Từ M đến N có thể đi theo các cung M1N1, M1N2, M2N1, M2N2.

Cung M1N1 thì Δφmin = π/6

Δtmin = 1/24 s.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận