Square root
VBT
Calculator
magnet

Sáng V

28 tháng 1 2023 09:12

câu hỏi

một vật khối lượng 200g lúc đầu đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 2m/s người ta tác dụng một lực theo hướng chuyển động của vật có độ lớn 0,1N. Tính a, gia tốc của vật , b vận tốc và quãng đường mà vật đi được sau 10s. c, quãng đường mà vật đi được và độ biến thiên vân tốc của vật từ đầu đến giây thứ 5 đến cuối giây thứ 10


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

14 tháng 2 2023 12:35

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần Chuyển động cơ</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>F=ma =&gt; a = 0,5m/s<sup>2</sup></p><p>Vận tốc của vật sau 10s : v = vo + at = 0 + 0,5.10 = 5m/s</p><p>Quãng đường vật đi được sau 10s: s =vot + 1/2at<sup>2</sup>=25m</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần Chuyển động cơ

Bài giải chi tiết:

Ta có:

F=ma => a = 0,5m/s2

Vận tốc của vật sau 10s : v = vo + at = 0 + 0,5.10 = 5m/s

Quãng đường vật đi được sau 10s: s =vot + 1/2at2=25m

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em với

0

Được xác nhận

Câu 8: Một sợi dây đồng có điện trở 64Ω ở nhiệt độ 60 0C. Điện trở của sợi dây đó ở 1000C là bao nhiêu biết α = 0,004K-1

13

Lihat jawaban (1)