Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang T

13 tháng 8 2022 17:45

câu hỏi

Một vật giao động điều hoà dọc theo Ox với tần số góc ω = π rad/s. Tại thời điểm t vật có li độ 2 cm và vận tốc 4π√3 (cm/s). Li độ và vận tốc của vật thời điểm (t + 1/3s) lần lượt là x và v. Giá trị (ωx + v) gần với giá trị nào nhất sau đây? A. 27 cm/s. B. 1 cm/s. C. 16 cm/s. D. 37 cm/s. Em muốn giải bài này theo phương pháp vòng tròn lượng giác đa trục ạ.


2

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

li độ của một vật phụ thuộc vào thời gian theo phương trình x=12sinωt - 16sin³ωt. nếu vật dao động điều hoà thì gia tốc có độ lớn cực đại là bao nhiêu

5

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự có tần số tăng dần là A. tia X, tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, hồng ngoại, sóng vô tuyến B. sóng vô tuyến, ánh sáng nhìn thấy, hồng ngoại, tử ngoại, tia X C.sóng vô tuyến, ánh sáng nhìn thấy, tử ngoại, hồng ngoại, tia X D.sóng vô tuyến, hồng ngoại , ánh sáng nhìn thấy, tử ngoại, tia X

2

Được xác nhận