Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

19 tháng 12 2019 23:23

câu hỏi

một vật chuyển động với pt : x=10 + 20t + 2t bình (m) a. xđ gia tốc ? xđ tọa độ và vận tốc ban đầu ? b.vận tốc ở thời điểm t= 3s ? c.vận tốc lúc vật có tọa độ x= 0 ? d.tọa độ lúc vận tốc v = 40m/s ? e. quãng đg đi đc khi vận tốc thay đổi từ v1 = 24 m/s đến v2 = 32m/s ? g. cđ là cđ nhanh dần đều hay chậm dần đều ? tại sao ?


0

1


Ngọc P

08 tháng 2 2020 08:41

a, theo đề ra ta có: xo=10; vo=20 ;a=4 b, thay t=3s vào pt:v=vot cộng 1/2at²

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

câu 1 : một hòn bi có khối lượng 100g, đc ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s từ độ cao 5m so với mặt đất . Chọn gốc thế năng ở mặt đất lấy g=10m/s ^2 a ) tìm cơ năng ở vị trí trên b) tìm độ cao cực đại mà bi đạt đc c) tìm độ cao mà ở đó thế năng bằng động năng Câu 2 : vật được ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với v0= 7m/s . Bỏ qua sức cản của không khí . Cho g=10m/s^2 , chọn góc thế năng ở mặt đất . a) tính độ cao cực đại mà viên bi đạt lên tới b) ở độ cao nào mà thế năng bằng động năng c) ở độ cao nào mà thế năng gấp 4 lần động năng

0

Lihat jawaban (1)