Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồng N

19 tháng 12 2019 12:23

câu hỏi

Một vật được thả rỏi từ độ cao 180m xuống đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g=10m/s^2. a. Tính thời gian từ lúc thả vật rơi đến khi chạm đất. b. Tính quảng đường mà vật đi được trong 2 giây cuối.


0

1


N. Ngandtt

08 tháng 1 2020 07:49

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi: a. Thời gian rơi của vật được tính như sau: t = căn(2h/g) = căn((2.180)/10) = 6 s b. Quãng đường rơi trong 2 giây cuối - giây thứ 5 và giây thứ 6 là s = s6 - s5 = (1/2).g.6^2 - (1/2).g.5^2 = 55 m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một người tập thể dục chạy trên một đường thẳng.Lúc đầu người đó chạy với tốc độ trung bình 5m/s trong thời gian 4 phút .Sau đó người đó giảm tốc độ 4m/s trong thời gian 3 phút . a) Hỏi người đó chạy được quãng đường bằng bao nhiêu . b)Tính tốc độ trung bình của người đó trong toàn bộ thời gian chạy.

9

Lihat jawaban (1)