Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

17 tháng 12 2019 15:24

câu hỏi

một vật được ném theo phương ngang với vận tốc 35 m/s tự độ cao 30 m. bỏ qua sức cản của không khí, lấy g=10m/s^2 tính thời gian vật chạm đất tính tầm ném xa của vật


0

1


Hoang K

18 tháng 12 2019 01:52

a) t=√2×30/10=√6 b) L=Vo× t= 35×√6=210 ở câu a tất cả nằm trong cân chúc bạn làm bài tốt!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xe chuyển động thẳng đều với v=36km/h dưới tác dụng F=200N. Công suất động cơ là

8

Được xác nhận

đề bài một người đi ô tô khởi hành lúc 6 giờ từ tp A đến TP B cách nhau 120km ,với vận tốc 40km/h biết quãng đường từ tp A đến TP B là thẳng và chuyển động đều .chọn trục toạ độ ox chiều dương theo chiều từ tp Bđến tp A gốc thời gian lúc khởi hành 6 giờ a. hãy cho biết pt chuyển động b hãu cho biết thời gian mô tô đến TP B c xác định vị trí của mô tô lúc 8h15 d xác định quãng đường mô tô đi lúc 8h15 e vẽ đồ thị biểu diễn chuyển động của mô tô

25

Lihat jawaban (1)