Square root
VBT
Calculator
magnet

Duong T

04 tháng 12 2022 09:24

câu hỏi

Một vật có khối lượng m trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 20m cao 10 xuống. khi trượt trên dốc nghiêng vật không dừng lại mà tiếp tục trượt trên phương ngang bao lâu thì dừng lại .cho biết g bằng 10 mét trên giây bình hệ số ma sát trượt trên hai phương ngang bằng nhau bằng 0,1


5

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. tìm số lớn

30

Được xác nhận