Square root
VBT
Calculator
magnet

Khánh L

26 tháng 12 2022 16:01

câu hỏi

Một vật có khối lượng m = 3 kg đang nằm yên trên mặt sàn nằm ngang thì được kéo với một lực có độ lớn 20 N theo phương tạo với mặt phẳng ngang một góc 30 0 . Tính gia tốc của vật, biết rằng hệ số ma sát của vật với mặt sàn là n = 0,5

Một vật có khối lượng m = 3 kg đang nằm yên trên mặt sàn nằm ngang thì được kéo với một lực có độ lớn 20 N theo phương tạo với mặt phẳng ngang một góc 300. Tính gia tốc của vật, biết rằng hệ số ma sát của vật với mặt sàn là  n = 0,5


9

1


Yuth Y

08 tháng 1 2023 16:17

<p>gia tốc : a = g ( sin a - u*cos a) = 10 (sin 30 - 0,5 * có 30 ) = 0,67 m/s<sup>2</sup></p>

gia tốc : a = g ( sin a - u*cos a) = 10 (sin 30 - 0,5 * có 30 ) = 0,67 m/s2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một vật đặt trước 1 thấu kính cho ảnh cùng chiều lớn hơn vật a, thấu kính đó là thấu kính gì? b, biết khoảng cách từ vật đến thấu kính là 10cm thấu kính có tiêu cự 20cm, xác định vị trí của ảnh và số phóng đại của ảnh

2

Lihat jawaban (1)

các bước tìm hiểu sự phụ thuộc của lực cản của nước và diện tích mặt cản

4

Được xác nhận