Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần C

13 tháng 2 2020 09:07

câu hỏi

một vật có khối lượng 500g rơi từ độ cao 20dm xuống đất. tính công của trọng lực?


2

1


Lê M

16 tháng 2 2020 07:33

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến đổi đơn vị đo: 500g = 0,5 kg; 20dm = 2m Công A của trọng lực là A = Ph = mg.2 = 0,5.10.2 = 10J

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 ô tô chuyển động đều từ A đến B dài 15km trong thời gian 20min. a) Tính tốc độ của ô tô b) Đến B, ô tô dừng lại nghỉ 10min rồi tiếp tục chuyển động đến C với tốc độ 10m/s trong thời gian 30min. Tính quãng đường của ô tô đi từ B đến C. c) Tốc độ của ô tô trong suốt thời gian đi từ A đến C ?

8

Lihat jawaban (2)

công cơ học là gì hãy viết công thức của công cơ học

21

Được xác nhận