Square root
VBT
Calculator
magnet

Yu Y

13 tháng 5 2020 02:24

câu hỏi

Một vật có khối lượng 500g nằm yên trên mặt bàn A. Cho biết có những lực nào tác dụng lên vật B. Biểu diễn các lực đó, biết cường độ của lực được biểu diễn theo tỉ lệ 1Cm ứng với 2,5N


0

1


Lê M

13 tháng 5 2020 07:30

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến a. Vì vật đang nằm yên nên vật chịu tác dụng của 2 lực là trọng lực P và phản lực N.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 ô tô chuyển động đều từ A đến B dài 15km trong thời gian 20min. a) Tính tốc độ của ô tô b) Đến B, ô tô dừng lại nghỉ 10min rồi tiếp tục chuyển động đến C với tốc độ 10m/s trong thời gian 30min. Tính quãng đường của ô tô đi từ B đến C. c) Tốc độ của ô tô trong suốt thời gian đi từ A đến C ?

8

Lihat jawaban (2)

công cơ học là gì hãy viết công thức của công cơ học

21

Được xác nhận