Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

22 tháng 12 2019 13:38

câu hỏi

một vật có có khối lượng m= 200 gam dao động điều hòa trên trục ox theo phương trình x = 4 cos(2πt +π/4) cm. tìm năng lượng dao động (lấy π²=10)


3

1


Lạp L

30 tháng 12 2019 15:20

W=(0.2 × 40 × 16)/2 = 64 J

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

dạ anh chị cho e hỏi

1

Lihat jawaban (1)