Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

25 tháng 12 2019 03:56

câu hỏi

Một vật AB đặt trước gương phẳng và cách gương phẳng một khoảng 15cm.Di chuyển vật AB ra xa gương 5cm.Ảnh A'B' của AB cách AB một khoảnh là bao nhiêu


0

3


Võ T

25 tháng 12 2019 13:51

Ảnh A'B' của AB cách AB cách một khoảng là 40cm

Bé V

27 tháng 12 2019 02:23

sao lai ra 40

Thu H

29 tháng 12 2019 07:50

đáp án đề 40 vì, vật cách gương 15cm, sau đó di chuyển cách xa thêm 5cm, nếu gặp lại thì vật cách gương 20cm, mẹ khoảng cách của ảnh ảo bằng khoảng cách từ vật đến gương, vì vậy,+ khoảng cách từ vật đến gương và khoảng cách của gương bằng 40 cm.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có 3 vật A,B,C. Cho biết vật A mang nhiễm điện âm + Khi đưa vật A lại gần vật B thì chúng đẩy nhau + Khi đưa vật B lại gần vật C thì chúng hút nhau Hãy cho biết vật B,C mang điện tích gì? Giải thích? Giúp với mai thi rồi

10

Lihat jawaban (1)