Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuan N

15 tháng 12 2022 12:42

câu hỏi

Một vườn cây có 1000 cây trong đó có 540 cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả Số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn Tỉ số phần trăm của số cây ăn quả và số cây trong vườn là bao nhiêu

Một vườn cây có 1000 cây trong đó có 540 cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả 

Số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn 

Tỉ số phần trăm của số cây ăn quả và số cây trong vườn là bao nhiêu 

alt

12

2

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 14:17

Được xác nhận

<p>Chào em Tuan N,</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Số cây ăn quả trong vườn cây: 1000-540=460 (cây)</p><p>Tỉ lệ phần trăm số cây lấy gỗ với số cây trong vườn: 540/1000= 54%</p><p>Tỉ lệ phần trăm số cây ăn quả trong vườn cây: 100% - 54% = 46%</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận được sự hỗ trợ của các thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.</p>

Chào em Tuan N,

 

Bài giải chi tiết:

Số cây ăn quả trong vườn cây: 1000-540=460 (cây)

Tỉ lệ phần trăm số cây lấy gỗ với số cây trong vườn: 540/1000= 54%

Tỉ lệ phần trăm số cây ăn quả trong vườn cây: 100% - 54% = 46%

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận được sự hỗ trợ của các thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

Hà P

15 tháng 12 2022 13:10

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;giải&nbsp;</p><p>a) số cây lấy gỗ chiếm là:&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 540/ 1000= 54%</p><p>b) số cây ăn quả có là :&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1000-540= 460( cây )</p><p>số cây ăn quả chiếm là:&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;460/1000= 46%</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đ/S: a) 54%&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; b) 46%</p>

                                                       giải 

a) số cây lấy gỗ chiếm là: 

                540/ 1000= 54%

b) số cây ăn quả có là : 

               1000-540= 460( cây )

số cây ăn quả chiếm là: 

               460/1000= 46%

                   Đ/S: a) 54% 

                              b) 46%

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣x^(2)+x−12=0 và 2x^(2)−7x+3=0} ; B={x∈R∣3x^(2)−13x+12=0 hoặc x^(2)−3x=0} Xác định các tập họ̣p sau đây A∩B;A∖B;B∖A;A∪B

4

Được xác nhận