Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

10 tháng 5 2020 03:43

câu hỏi

một trong những đặc điểm của sự lâ n quang là gì


0

1


Lê M

13 tháng 5 2020 04:00

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến Đặc điểm của sự lân quang là sự phát quang có thời gian phát quang dài (>10^-8s). Đa phần chất lân quang là các chất rắn.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trên 1 sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100Hz người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn 3 điểm khác luôn đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây là?

4

Lihat jawaban (1)