Square root
VBT
Calculator
magnet

Thủy T

10 tháng 4 2020 03:42

câu hỏi

Một trường tiểu học có 400 học sinh trong đó có số học sinh nữ chiếm 30% toàn trường tính số học sinh nam của trường đó


0

1


Nguyễn T

11 tháng 4 2020 01:38

Học sinh nam chiếm số % là: 100% - 30% = 70% Trường đó có số học sinh nam là: 400 : 100 × 70 = 280 (học sinh)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

132.39...120.40

6

Lihat jawaban (3)