Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi T

25 tháng 10 2020 01:43

câu hỏi

một trường học dự trữ gạo cho 150 học sinh ăn trong 20 ngày nay có 25 học sinh không ăn nữa hỏi số gạo đó đủ ăn cho tất cả ăn trong bao nhiêu ngày mức ăn của mỗi người là như nhau


5

3


Băng H

31 tháng 10 2020 11:22

150-25=25

Băng H

31 tháng 10 2020 11:23

150:25=6

Băng H

31 tháng 10 2020 11:23

20*6=120

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bài 1 trang 172

11

Lihat jawaban (1)