Square root
VBT
Calculator
magnet

黄庆玲 黄

23 tháng 10 2022 09:55

câu hỏi

Một trường có khoảng 700 đến 800 học sinh đi xe buýt. Tính số học sinh, biết rằng nếu xếp 40 học sinh hay 45 học sinh lên 1 chiếc xe thì đều vừa đủ.

Một trường có khoảng 700 đến 800 học sinh đi xe buýt. Tính số học sinh, biết rằng nếu xếp 40 học sinh hay 45 học sinh lên 1 chiếc xe thì đều vừa đủ.


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 10:17

Được xác nhận

Xin chào em 黄庆玲 黄 Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương số tự nhiên Câu trả lời chi tiết như sau: Số học sinh xếp xe 40 hay 45 chỗ đều vừa đủ nên số học sinh là bội chung của 40 và 45. Có 40= 2³.5 45=3².5 BCNN(40;45)=2³.3².5=360 BC(40;45)={0;360;720;1080;...} Mà số học sinh là khoảng 700 đến 800 nên trường có 720 học sinh Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận