Square root
VBT
Calculator
magnet

Trương T

28 tháng 10 2022 12:34

câu hỏi

Một thư viện có 360 quyển sách.Sách được xếp trên giá sách, mỗi giá sách xếp được 22 quyển .Cần ít nhất bao nhiêu giá sách để xếp hết số sách?

Một thư viện có 360 quyển sách.Sách được xếp trên giá sách, mỗi giá sách xếp được 22 quyển .Cần ít nhất bao nhiêu giá sách để xếp hết số sách?


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 06:06

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 6 Bài giải chi tiết: 360:22=16 dư 8 Vậy cần ít nhất 17 giá để xếp hết số sách Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận