Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh

04 tháng 2 2023 10:51

câu hỏi

Một thùng phi đựng đầy dầu cân nặng 100 kg. Sau khi rót ra 1/3 số dầu trong thì cả dầu và thùng còn lại cân nặng 71 kg. Hãy tính xem thùng không có dầu cân nặng bao nhiêu kg? Giải giúp em với ạ

Một thùng phi đựng đầy dầu cân nặng 100 kg. Sau khi rót ra 1/3 số dầu trong thì cả dầu và thùng còn lại cân nặng 71 kg. Hãy tính xem thùng không có dầu cân nặng bao nhiêu kg?

Giải giúp em với ạ 

 


6

1


Minh P

05 tháng 2 2023 09:57

<p>1/3 là giá trị của :</p><p>100 - 71 = 29 (kg)</p><p>trong thùng có :</p><p>29 : 1/3 = 87 (lít)</p><p>thùng không nặng :</p><p>100 - 87 = 13 (kg)</p><p>đáp số : 13kg</p>

1/3 là giá trị của :

100 - 71 = 29 (kg)

trong thùng có :

29 : 1/3 = 87 (lít)

thùng không nặng :

100 - 87 = 13 (kg)

đáp số : 13kg

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+1=1+1

19

Lihat jawaban (1)

Tìm k biết: a){,(,5.2n(2^(k)−1)=1330,),,(,5.2n2^(k)=1520,),

1

Được xác nhận