Square root
VBT
Calculator
magnet

Bượng B

15 tháng 12 2022 05:01

câu hỏi

Một thùng đựng 594,5 l dầu người ta rót dầu từ thùng đó vào các can mỗi can đựng được 5,2 lít hỏi số dầu trong thùng rót đầy được vào bao nhiêu can và trong thùng còn bao nhiêu lít dầu

Một thùng đựng 594,5 l dầu người ta rót dầu từ thùng đó vào các can mỗi can đựng được 5,2 lít hỏi số dầu trong thùng rót đầy được vào bao nhiêu can và trong thùng còn bao nhiêu lít dầu


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 06:00

Được xác nhận

Chào em Bượng B, Đáp án:114 can và 1,7 lít Đáp án chi tiết: Số can dầu rót đầy: 594,5:5,2 =114 dư 1,7 Vậy mình sẽ rót được 114 can dầu và dư 1,7 lít dầu. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận được sự hỗ trợ của các thầy cô nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. tìm số lớn

30

Được xác nhận