Square root
VBT
Calculator
magnet

La B

29 tháng 12 2019 03:40

câu hỏi

một thùng đựng 25 lít nước mắm .Người ta lấy ra 1/5 lít nước mắm .hỏi trong thùng còn lại bao nhiu lít nước mắm ?


0

1


Nguyễn B

29 tháng 12 2019 07:36

người ta lấy ra số lít nước mắm là 25:5=5(lít) trong thùng còn lại là 25-5=20(lít) đs:20 lít

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9÷9×7-1=

1

Lihat jawaban (7)