Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

30 tháng 12 2022 01:08

câu hỏi

Một thửa ruộng hình vuông có diện tích là 75 m², Hãy tính chiều dài một cạnh của thửa ruộng làm tròn đến độ chính xác 0,05


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

30 tháng 12 2022 11:11

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần diện tích hình vuông Bài giải chi tiết: Ta có: Cạnh của hình vuông là: √75m = 8,65m Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm điều kiện của phương trình sau x+1+2/x+3=x+5/x+3

0

Lihat jawaban (1)