Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo T

31 tháng 1 2023 13:24

câu hỏi

Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 74 đáy bé kém đáy lớn 24m chiều cao bằng 1/2 đáy lớn tính diện tích hình thang

Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 74 đáy bé kém đáy lớn 24m chiều cao bằng 1/2 đáy lớn tính diện tích hình thang


8

1


Le T

04 tháng 2 2023 09:43

<p>Tổng độ dài 2 đáy: 74×2=148 (m)</p><p>Độ dài đáy lớn: (148+24):2=86 ( m)</p><p>Độ dài đáy bé:86-24=63(m)</p><p>Chiều cao hình thang: 86:2=43(m)</p><p>Diện tích hình thang:(86+63)×43:2=3203.5(m²)</p>

Tổng độ dài 2 đáy: 74×2=148 (m)

Độ dài đáy lớn: (148+24):2=86 ( m)

Độ dài đáy bé:86-24=63(m)

Chiều cao hình thang: 86:2=43(m)

Diện tích hình thang:(86+63)×43:2=3203.5(m²)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một con ong bay với vận tốc 32km/h. Hỏi con ong bay với quảng đường 50km trong bao lâu

2

Lihat jawaban (1)