Square root
VBT
Calculator
magnet

Danh L

29 tháng 12 2019 04:02

câu hỏi

Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m và 90,2m . Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy . Tính diện tích thửa ruộng đó


0

1


Lê T

30 tháng 12 2019 11:11

chiều cao thửa ruộng hình thang là (110+90,2):2=...(m) diện tích thửa ruộng hình thang là (110+90,2)×...:2=(m vuông ) đáp số:...m vuông

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bài tính nhanh này làm sao ạ 2,5 x 24 x 16 x 1,25

8

Được xác nhận