Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồng N

13 tháng 11 2022 05:35

câu hỏi

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 150 m chiều rộng là 90m a) tính diện tích thửa ruộng đó b) cứ 100 m² thì thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 150 m chiều rộng là 90m

a) tính diện tích thửa ruộng đó

b) cứ 100 m² thì thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? 


4

1


Nguyễn B

14 tháng 11 2022 13:26

<p>a) S=150*90=13500m</p><p>b) 13500:100*50=6750</p>

a) S=150*90=13500m

b) 13500:100*50=6750

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

12×4????

3

Lihat jawaban (1)