Square root
VBT
Calculator
magnet

My M

13 tháng 5 2023 15:22

câu hỏi

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 64m. Nếu tăng chiều dài thêm 2m và tăng chiểu rộng thêm 3m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 90m 2 . Tính diện tích thửa ruộng đã cho ban đầu.

 Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 64m. Nếu tăng chiều dài thêm 2m và tăng chiểu rộng thêm 3m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 90m2. Tính diện tích thửa ruộng đã cho ban đầu.

 


6

1


An N

14 tháng 5 2023 02:07

<p>Gọi chiều rộng của thửa ruộng là x (m, 0&lt;x&lt;y&lt;64)</p><p>Chiều dài của thửa ruộng là y (m, 0&lt;x&lt;64)</p><p>chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là 64m nên ta có phương trình</p><p>&nbsp;(x+y). 2<sup>&nbsp;</sup> = 64 &nbsp;&lt;=&gt; x+y = 32 (1)</p><p>diện tích thửa ruộng là xy (m<sup>2</sup>)</p><p>Nếu tăng chiều dài thêm 2m và tăng chiều rộng thêm 3m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 90m<sup>2</sup> nên ta có phương trình</p><p>&nbsp;(y+2)(x+3) = xy + 90 &nbsp;&lt;=&gt; xy +2x +3y + 6 -xy - 90 = 0</p><p>&lt;=&gt; 2x +3y = 84 (2)&nbsp;</p><p>từ (1) và (2) ta có hệ phương trình</p><p>&nbsp;x +y =32</p><p>2x +3y =84&nbsp;</p><p>=&gt; x =12, y= 20&nbsp;</p><p>Vậy diện tích thửa ruộng ban đầu là xy = 12.20 =240 m<sup>2</sup></p><p>&nbsp;</p>

Gọi chiều rộng của thửa ruộng là x (m, 0<x<y<64)

Chiều dài của thửa ruộng là y (m, 0<x<64)

chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là 64m nên ta có phương trình

 (x+y). 2  = 64  <=> x+y = 32 (1)

diện tích thửa ruộng là xy (m2)

Nếu tăng chiều dài thêm 2m và tăng chiều rộng thêm 3m thì diện tích thửa ruộng tăng thêm 90m2 nên ta có phương trình

 (y+2)(x+3) = xy + 90  <=> xy +2x +3y + 6 -xy - 90 = 0

<=> 2x +3y = 84 (2) 

từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

 x +y =32

2x +3y =84 

=> x =12, y= 20 

Vậy diện tích thửa ruộng ban đầu là xy = 12.20 =240 m2

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em giải chi tiết vs

14

Được xác nhận