Square root
VBT
Calculator
magnet

Thong T

04 tháng 6 2020 12:52

câu hỏi

một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 250 m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài Trung bình cứ 100 mét vuông của thửa ruộng đó thu hoạch 65 kg thóc hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tấn thóc


3

2


Ngọc N

05 tháng 6 2020 02:12

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 250 : 2 = 125 (m) Tổng số phần là: 2 + 3 = 5 phần Chiều rộng là: 125 : 5 x 2 = 50 (m) Chiều dài là: 125 - 50 = 75 (m) Diện tích thửa ruộng là: 50 x 75 = 3750 (m2) Số thóc thu hoạch được là: 3750 : 100 x 65 = 2437,5 (kg) Đổi 2437,5 kg = 2,4375 tấn

Thong T

01 tháng 7 2020 13:51

cảm ơn bạn rất nhiều!!!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một nền phòng lát hết 240 viên gạch nem hình vuông cạnh 6dm . Diện tích phòng đó là...m² .

11

Lihat jawaban (3)