Square root
VBT
Calculator
magnet

Thành C

20 tháng 10 2019 14:46

câu hỏi

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 40m, chiều dài hơn chiều rộng 70m. a, Tính diện tích thửa ruộng đó. b, Biết rằng, cứ 100 m2 thử hoạch được 50 tạ thóc.Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc.


0

1


Akari N

21 tháng 10 2019 10:09

Chiều dài là: 40 + 70 = 110 (mét) a, diện tích thửa ruộng là: 40 x 110= 4400 (mét vuông) b,cả thửa ruộng đó thu hoạch dc số tạ thóc là: 4400:100x50=2200 ( tạ thóc) đáp số:2200 tạ thóc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tôi muốn giải toán 5 vở bài tập trang 6

11

Lihat jawaban (6)