Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhỏ N

28 tháng 11 2019 14:48

câu hỏi

Một thủa ruộng hình chữ nhật có chiều dài12,5 mét và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25 mét.Tính chu vi thửa ruộng đó


0

2


Trần N

29 tháng 11 2019 04:18

40

Cam L

30 tháng 11 2019 14:38

Diện tích thửa ruộng hcn cũng là diện tích hv là 25×25=625(m vuông) Chiều rộng thửa ruộng hcn đó là 625 :12,5=50(m) Chu vi thửa ruộng hcn đó là (12,5+50)×2=125(m) ĐS: 125 m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

26 : x = 18

0

Lihat jawaban (1)