Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải N

03 tháng 3 2020 06:55

câu hỏi

Một thửa ruộng hình bình hành có tổng dộ dài cạnh đáy và chiều cao bằng 356m.Biết độ dài đáy hơn chiều cao 6m. Tính diện tích hình bình hành


0

1


Nguyễn T

04 tháng 3 2020 04:02

Hi! Đây là dạng toán tổng hiệu nè Độ dài đáy là : (356+6):2 = 181 (m) Độ dài chiều cao là : 356 - 181 = 175 (m) Diện tích hình bình hành là : 181 x 175 = 31 675 (m^2) Đáp số : 31 675m^2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trang17trang18

8

Lihat jawaban (1)