Square root
VBT
Calculator
magnet

Công P

20 tháng 4 2023 13:38

câu hỏi

Một thửa ruộng có chu vi là 140m.Biết chiều dài lớn hơn chiều rộng 10m và biết mỗi mét-vuông thu hoạch được 2 ki-lô-gam lúa.Hỏi trên cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ thóc?

Một thửa ruộng có chu vi là 140m.Biết chiều dài lớn hơn chiều rộng 10m và biết mỗi mét-vuông thu hoạch được 2 ki-lô-gam lúa.Hỏi trên cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ thóc?


7

1


Hà V

22 tháng 4 2023 12:07

<p>Nửa chu vi là: 140:2=70 (m)&nbsp;</p><p>Chiều dài thửa ruộng là :(70+10) :2=40(m)&nbsp;</p><p>Chiều rộng thửa ruộng là : 70-40=30 (m)&nbsp;</p><p>Diện tích thửa ruộng là : 40×30=1200 (m2)&nbsp;</p><p>Trên cả thửa ruộng thu hoạch được số tạ thóc là : 1200×2=2400(kg) = 24 tạ thóc</p><p>Đáp số : 24 tạ thóc</p><p>&nbsp;</p>

Nửa chu vi là: 140:2=70 (m) 

Chiều dài thửa ruộng là :(70+10) :2=40(m) 

Chiều rộng thửa ruộng là : 70-40=30 (m) 

Diện tích thửa ruộng là : 40×30=1200 (m2) 

Trên cả thửa ruộng thu hoạch được số tạ thóc là : 1200×2=2400(kg) = 24 tạ thóc

Đáp số : 24 tạ thóc

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3 . một năm không nhuận có ... Bao nhiêu ngày

6

Lihat jawaban (2)