Square root
VBT
Calculator
magnet

Quynh A

07 tháng 1 2020 04:32

câu hỏi

một tam giác độ dài một cạnh là 12,35 cm và bằng trung bình cộng độ dài hai cạnh còn lại chu vi tam giác là bao nhiêu cm


0

1


Nguyễn T

09 tháng 1 2020 09:38

Cảm ơn con đã gửi câu hỏi đến Kiến Guru! Độ dài hai cạnh còn lại là: 12,35 × 2 = 24,7 (cm) Chu vi tam giác là: 24,7 + 12,35 = 37,5 (cm)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

50×50 ÷46 = bao nhiêu ?

41

Lihat jawaban (6)