Square root
VBT
Calculator
magnet

Vân A

30 tháng 6 2021 10:34

câu hỏi

một ô tô xuất phát từ A lúc 13h20p và đến tỉnh b lúc 15h kém 5p.tính quãng đường ab mà ô tô đã đi, biêta vận tốc ô tô đã đi là 60km/h


9

1


NGUYEN N

30 tháng 6 2021 14:10

95km

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 người bán vải ,lần 1 bán 2/5 tấm vải ,lần 2 bán 60m,sau 2 lần người bán đó thấy số vải còn lại bằng 1/2 số vải đã bán.hỏi tấm vải dài bao nhiêu m?

6

Lihat jawaban (1)